Saturday, April 24, 2010

Typing bee :P

yes i am bord
try 2 times this typing speed test... might try again when am bord again

49 perkataan

Speed test


Kamu mencapai 255 markah, jadi kamu berada di posisi 183 dari 3510 dalam senarai kedudukan


Kamu menaip 318 aksara seminit
you mendapat 49 perkataan betul dan
kamu mendapat 0 perkataan salah

No comments: